Çocukluk çağında sitokrom oksidaz negatif kas lifleri olan çok nadir bir inflamatuvar miyopati: olgu sunumu


ŞARKIŞ Ü. B., ALPARSLAN C., ÖZTÜRK C., DİNİZ ÜNLÜ A. G., YAVAŞCAN Ö., AKSU N.

50. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No