Analysis of Density and Patient Wait Times In Terms of System Management In Turkish Hospitals: Setting A Pattern by Days and Hours of The Week


Özen O., Köse İ., Yiğit P., Güner Ş., Aydın S.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.441-452, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bekleme sırasında geçirilen zaman hasta memnuniyeti ve hastane verimliliği açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır ve yönetimin çözüme yönelik karar alabilmesi için kanıta dayalı bilgiye duyduğu ihtiyacı artırmaktadır. Bu çalışma, daha iyi bir hizmet sunum sistemi tasarlamak için hastanelerdeki süreç akışlarını gerçek veriler üzerinden inceleyerek, süreçteki yoğunlukların tespit edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin planlanması açısından bir model oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç için, Türkiye’de 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarına ait ulusal randevu sistemi (MHRS) üzerinde depolanan 2016 yılına ait veri setleri incelenmiştir. Veriler; veri ön işleme, temizleme ve dönüştürme aşamalarından geçirilerek analiz edilmiştir. Hastanelerdeki gün ve saatlere göre yoğunluk örüntüleri tespit edilmiştir. Türkiye’deki hastanelerde pazartesi gününün, hasta yoğunluğunun en fazla olduğu ve en uzun bekleme süresine sahip olan gün olduğu görülmüştür. Bunun yanında, mesai saatlerine göre analiz edildiğinde, sabah ilk 2 saat (9.00-11.00) en fazla hastanın muayene edildiği dönem olduğu tespit edilmiştir. Öğle saati (12.00-13.00 arası) ve öğleden sonra saat 16.00-17.00 arası ise hasta frekansının en düşük, ancak ortalama bekleme süresinin en uzun olduğu zamanlardır. Çalışma sonuçlarına göre, Türkiye’deki hastanelerde hasta bekleme sürelerinin özellikle bazı gün ve saatlerde yoğun olduğu tespit edilmiştir. Böylece genel bir planlama önerisinden ziyade yoğunluk örüntülerinin tespit edildiği gün ve saatler özelinde politika önerileri geliştirilebilir. Bu çalışma, süreç verileri üzerinden Türkiye'de yapılan en kapsamlı çalışmadır. Çalışma modeli farklı ülke ve bölgelerde tekrarlanabilir niteliktedir