Temporary Protection Regulation And The Legal Status Of Syrians in Turkey


TOPAL A. H.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.5-22, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The ongoing civil war in Syria has triggered mass population movements in the country and millions of Syrian citizens have left Syria by seeking asylum in othercountries. Since early days of the armed conflicts, Turkey, having a long border line with Syria, allowed Syrian citizens who escaped from the war and came to the borderarea for asylum, entering into her territories following an "open door" policy. Turkey, providing de facto temporary protection for Syrian citizens, enacted a Temporary Protection Regulation on 22nd of October, 2014 clarifying the legal status of these people.
Suriye'de yaşanan iç savaş, toplu nüfus hareketliliklerine sebep olmuş ve milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk ederek komşu ülkelere sığınmıştır. Suriye ile uzun bir kara sınırına sahip olan Türkiye, savaştan etkilenen ve sınırlarına gelen Suriye vatandaşlarına yönelik olarak krizin başından itibaren "açık kapı politikası" izlemiş ve sınırı geçmek isteyenlere izin vermiştir. Ülkesine sığınan Suriyelilere fiilen "geçici koruma" sağlayan Türkiye, 22 Ekim 2014 tarihinde çıkarmış olduğu Geçici Koruma Yönetmeliği ile birlikte bu kişilerin statüsünü hukuken açıklığa kavuşturmuştur.