Permanent Junctional Reciprocating Tachycardia-induced Dilated Cardiomyopathy: A Case Report


Creative Commons License

BATTAL F., YILDIRIM Ş., AYLANÇ H., BİNNETOĞLU F. K., KAYMAZ N., AKDENİZ C.

Haseki Tıp Bülteni, vol.55, no.1, pp.67-69, 2017 (Scopus) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 55 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.4274/haseki.3237
  • Journal Name: Haseki Tıp Bülteni
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.67-69
  • Keywords: Electrocardiography, child, catheter ablation
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

We present a four-year-old girl who was admitted to our hospital with the complaints of dyspnea, tachypnea, cough, excess sweating and fatigue. Electrocardiogram (ECG) in the tachycardic girl showed inverted P waves in leads 2, 3 and aVF along with a P-R interval of 0.16 sec and an R-P interval of 0.28 sec. Transthoracic echocardiography revealed an enlarged and spherical left ventricle with diminished systolic functions. Holter ECG confirmed long R-P tachycardia with a rate of 140-160 beats/minute. She was diagnosed as having permanent junctional reciprocating tachycardia-induced dilated cardiomyopathy and successfully treated with catheter ablation and flecainide.
Bu olgu sunumunda hastanemize dispne, takipne, öksürük, aşırı terleme ve yorgunluk yakınması ile başvuran dört yaşında kız olgu sunduk. Taşikardik olan hastanın elektrokardiyografisinde (EKG) V2, V3 ve aVF derivasyonlarında ters P dalgaları ile birlikte 0,16 sn P-R aralığı ve 0,28 sn R-P aralığı mevcuttu. Transtorasik ekokardiyografide sistolik fonksiyonları azalmış, geniş ve sferik sol ventrikül saptandı. Holter EKG'de kalp hızı 140-160/dk olan uzun R-P intervalli taşikardi konfirme edildi. Hastaya permanent resiprokan kavşak taşikardisine bağlı dilate kardiyomiyopati tanısı kondu ve hasta kateter ablasyonu ve flekainamid tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.