İstismarcı Yönetim Algılamasının ÇalışanlarınTükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi


KARACA A., DERİN N., POLAT DEDE N., İNAN A.

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Selçuk Üniversitesi Konya, Konya, Turkey, 22 - 24 May 2014, pp.459-467

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.459-467
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No