Cosmetic Preparations and Plants Used in Cosmetic Preparati


OKUR N. Ü., KARADAĞ A. E., İPEKÇİ E., BÜLBÜL E.

Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.292-303, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Extracts and phytochemicals obtained from plants have been included in the preparations used in the pharmaceutical and cos-metic fields from the past to the present. Particularly in cosmetic preparations, natural ingredients have recently been preferred. Cos-metics have been an important part of life from past to present. Due to the known dangerous effects of chemicals used in cosmetic prod-ucts, the use of natural herbal products has increased. These side ef-fects of synthetic sourced products have encouraged the preference for naturally sourced products in many areas. The cosmetic industry is not indifferent to this increasing demand and adds a new herbal cosmetic preparation to its portfolio every day. In this review, cos-metic preparations, an overview of cosmetic products with herbal in-gredients, and cosmetic effect in daily life or experimental studies have been proved and the effects of frequently used plants are sum-marized in general. The use of cosmetic herbal mixtures known to the public, or only drugs. In addition, plants and drugs that are not used for cosmetic purposes but have the potential to be used in cosmetic preparations by experimental studies are also mentioned. For this pur-pose, various plants were emphasized and it was mentioned about which activity these plants were used for which cosmetic purpose. In this context, a short summary of the cosmetic ingredients of herbal origin used as both preservative and main ingredient has been pre-pared.
Bitkilerden elde edilen ekstreler ve fitokimyasallar, geçmişten günümüze farmasötik ve kozmetik alanda kullanılan preparatların içeriğinde yer almışlardır. Özellikle kozmetik preparatlarda, son za-manlarda doğal içerikli ürünler ön plana çıkmaktadır. Kozmetikler, tarih boyunca insanlar için yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Koz-metik ürünlerde kullanılan kimyasal maddelerin günümüzde bilinen tehlikeli etkilerinden dolayı bitkisel içerekli doğal ürünlerin kullanımıgündeme gelmiştir. Sentetik kaynaklı ürünlerin keşfedilen bu yan etki-leri, pek çok alanda bitkisel kaynaklı doğal ürünlerin tercih edilmesini teşvik etmiştir. Geçtiğimiz yıllarda bilhassa kimyasalların yan etkileri bilinir hâle geldikten sonra, doğal kaynaklı bileşenlerin ve ekstrelerin kozmetik formülasyonlarda kullanımı artmıştır. Kozmetik endüstrisi de artan bu talebe kayıtsız kalmayarak, her geçen gün portföyüne yeni bir bitkisel içerikli kozmetik preparat katmaktadır. Bu derlemede kozme-tik preparatlar, bitkisel içerikli kozmetik ürünlere genel bakış konusu ve günlük hayatta yahut deneysel çalışmalarda kozmetik etkisi ispatlan-mış ve sıklıkla kullanılan bitkilerin etkileri genel olarak özetlenmiştir. Halk arasında bilinen kozmetik bitkisel karışımların ya da yalnızca drogların kullanımlarına değinilmiştir. Bununla beraber halk arasında kozmetik amaçlı kullanımı olmayan, ancak deneysel çalışmalarla koz-metik preparatlarda kullanım potansiyeli olan bitkilerden ve droglar-dan da bahsedilmiştir. Bu amaçla, çeşitli bitkiler üzerinde durulmuş ve bu bitkilerin hangi aktivite üzerinden hangi kozmetik amaçla kullanıl-dığından bahsedilmiştir. Bu bağlamda, gerek koruyucu gerekse ana bi-leşen olarak kullanılan bitkisel kaynaklı kozmetik içeriklerin kısa bir özeti çıkarılmıştır.