Covid-19 Pandemi Sürecinde Acil Servislerdeki Değişen Hasta Profili ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma


Uslu Y.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.805-815, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmamızda, covid-19 pandemi döneminde 01.03.2020–01.07.2020 tarihleri arasında İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi erişkin acil servisine müracaat eden hastalar bir önceki yıl aynı dönem ile karşılaştırılarak pandemi öncesi ile sonrası acil servislere müracaat eden hastaların sayı ve profilindeki değişimler ve sebeplerini irdelemek amaçlanmıştır. Çalışmamızda retrospektif tanımlayıcı yöntem kullanılmıştır. Nitel verilere içerik analizi yapılmıştır. Covid-19 koronavirüs hastalığı, ilk kez 2019 aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde görüldü, bu durum 11 Mart’ta küresel bir pandemiye dönüştü. Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020’de saptandı. Bu durum bir kez daha gerek pandemi süreçlerinde gerekse diğer zamanlarda acil servis hizmetlerinin ileriye dönük planlanması, organize edilmesi, karar vericilere bilgi sağlanması ve daha verimli acil sağlık hizmetlerinin sunulmasının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi’nde pandemi döneminde acil servislere müracaat eden hasta sayısında pandemi öncesi döneme göre %47,2’lik düşüş gerçekleşmiştir. En çok düşüş yeşil kodlu hastaların sayısında olup, pandemi öncesinde 53013’den pandemi döneminde 12635’e düşmüş, bir önceki döneme göre %76,2 oranında, sayı olarak da 40378 hasta azalmıştır. Hastalara en sık konulan 44 adet tanıda pandemi öncesi döneme kıyasla istatistiksel anlamda önemli bir farklılık bulunamamıştır. Yapılan hasta görüşmelerinde acil servisine gelme sıklığındaki düşüş nedenleri hasta olmama, farklı bir hastaneyi tercih etme, il dışında olma, kanser hastası olma, enfeksiyon kapma riski, hastaneye gitme konusunda endişe duyma olarak ortaya çıkmıştır.