(2013 LAW AMENDMENTS OF SWITZERLAND ENFORCEMENT AND BANKRUPTCY CODE ON BANKRUPTCY, ACTIO PAULIANA AND CONCORDAT)


BUDAK A. C., YÜCEL TUNÇ M.

Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, vol.11, no.31, pp.21-38, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 31
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.21-38
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

In 2013 extensive amendments were made in Swiss Enforcement and Bankruptcy Code. The amendments which entered into force on 1 January 2014 are related to the Bankruptcy, Actio Pauliana and Concordat. In this paper, after a summary of the relevant legislative history, the amendments will be discussed with brief comparisons with respect to Turkish law.
yapılmıştır. 1 Ocak 2014 günü yürürlüğe giren bu değişiklikler İsviçre İcra ve İflas Kanununun İflas, Tasarrufun İptali Davası ve Konkordato bölümleriyle ilgilidir. Bu yazıda, kanun değişikliğinin içeriği ve gerekçesi özet halinde incelendikten sonra, Parlamentoda kabul edilen kanun değişiklikleri ana hatları ile ve Türk hukuku ile kısaca karşılaştı- rılarak sunulacaktır.