An Investigation of Publications in the Field of Sociology with an Address in Turkey


AKBOĞA DEMİR S., ARIK E.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.1876-1906, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1876-1906
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, publications in sociology with an address in Turkey in Social Sciences Citation Index and Arts & Humanities Citation Index between 1900-2016 were examined. There were 491 publications and 98% was in English. 78.82% of them were articles, 16.50% were book reviews. There was an increase in the number publications in the recent years. Social Indicators Research, Annals of Tourism Research, and Ethnic and Racial Studies were the top journals. These publications received was 9.71 citations; 23.5% with no citations. The publications focused more on the Kurdish issue and Turkey-EU relationship and those on nationalism were conducted on students. 68.28% of the publications used quantitative, 25.86% used qualitative methods. The rest used mixed methods. 61.03% of the publications used primary, 34.03% used secondary, and 11 used mixed data.
Bu çalışmada, Social Sciences Citation Index ve Arts & Humanities Citation Index veri tabanlarında 1900-2016 arası yayınlanan sosyoloji alanındaki Türkiye adresli bilimsel çalışmalar incelenmiştir. %98'inin dili İngilizce olan toplam 491 yayının %78,82'si makale, %16,50'si kitap incelemesidir. Son yıllarda hızla artan bu yayınların en çok yer aldığı üç dergi sırasıyla Social Indicators Research, Annals of Tourism Research ve Ethnic and Racial Studies'dir. Makalelerin ortalama atıf sayısı 9,71 olup, %23,5'i hiç atıf almamıştır. Bu çalışmaların daha çok Kürt meselesi ve AB ilişkileri ile ilgili olduğu ve milliyetçilikle ilgili çalışmaların ise daha çok öğrenci örneklemiyle yapıldığı bulunmuştur. Makalelerin %68,28'i niceliksel yöntem, %25,86'sı niteliksel yöntem, geri kalanı her iki yöntemi kullanırken, %61,03'ü birinci el, %34,03'ü ikinci el veri kullanmıştır. 11 adedi ise (%3,79) her iki veri tipinden yararlanmıştır.