(Discretion and Duty to Give Reason in Administrative Acts)


SEÇKİN S., ÜSTÜN G.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.2, pp.509-533, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Administration has discretion because of various public services and nature of legislation. But using of discretion has importance in administrative law. The duty to give reason in administrative acts provide using of discretion effectively. The duty to give reason have functions of using of discretion in compliance with laws, persuading people and making easy to judicial review of discretion.
Kamu hizmetlerinin çeşitliliği, her türlü ayrıntının mevzuatta düzenlenememesi gibi sebepler idareye takdir yetkisi tanınmasını zorunlu kılmıştır. Ancak takdir yetkisinin kullanımı özellik arz etmektedir. İdari işlemlerin gerekçeli yapılması takdir yetkisinin daha etkin kullanımını sağlar. Nitekim gerekçe ilkesinin idari işlemin yapım aşamasında idarenin takdir yetkisini hukuka uygun kullanmasını sağlamak, idari işlemin yargısal denetimini kolaylaştırmak ve işlemin muhatabı bireyi ikna etmek işlevleri bulunmaktadır.