Evaluation of our Flexible Fiberoptic Bronchoscopy Experiences in Children


ASAROĞLU S., YAŞAR A., OKTEM S., YAŞAR B., AKIN Y.

Bozok Tıp Dergisi, vol.8, no.1, pp.86-92, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Bozok Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.86-92
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Respiratory system disorders and anomalies are common in the childhood. In this study, our objective was to demonstrate the effective use of the flexible fiberoptic bronchoscopy (FOB) in the respiratory system disorders and its safety in the childhood. Materials and Methods: 116 FOB interventions, which were carried out in the bronchoscopy unit of the Dr. Lütfü Kırdar Kartal Training and Research Hospital Pediatric Pneumology Department, were retrospectively evaluated. Results: 77 of the 116 evaluated FOB patients were boys and 39 were girls. The most common indication for bronchoscopy was stridor (33.6%) and the most common diagnosis after the bronchoscopy was laryngomalacia (27.59%). Bronchoscopy was completed successfully in 112 patients (96.55%) and it was discontinued in 4 patients (3.5%). Conclusion: Bronchoscopy is an important diagnosis and treatment tool, which can be safely carried out in the recurrent, persistent and hard-to-diagnose upper and lower respiratory disorders in the childhood.
Amaç: Çocukluk çağında solunum sistemi hastalıklarına ve anomalilerine sık rastlanılmaktadır.Solunum yolu problemlerinde fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FOB) kullanımın, tanı ve tedavidekietkinliğini ve çocukluk çağında güvenle kullanımını göstermek amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Şubat 2011- Haziran 2012 tarihleri arasında, Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim veAraştırma Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları bronkoskopi ünitesinde yapılan 116 FOB işlemiretrospektif olarak değerlendirildi.Bulgular: Fleksibl fiberoptik bronkoskopi yapılan 77’si erkek, 39‘u kız toplam 116 hasta değerlendirmeyealındı. Bronkoskopi endikasyonlarının dağılımı; olgularda görülen stridor, kroniköksürük, persistan wheezing, tekrarlayan krup, hemoptizi, postero anterior akciğer (PAAC)grafisinde persistan infiltrasyon, lokalize bronşektazi, lokalize havalanma artışı, yabancı cisimşüphesi, atelektazi ve akciğer tüberkülozunun tanı ve değerlendirilmesi idi.Sonuç: Bronkoskopi tekrarlayan, persiste eden ve tanısında zorlanılan üst ve alt havayolu semptomlarıolan hastalarda güvenle yapılan, önemli bir tanı ve tedavi aracıdır.