TÜRKİYE’DE ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞİ İNCELEYEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ


Creative Commons License

Untila Kaplan O.

1. Uluslararası Selçuk Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Konya, Turkey, 8 - 09 July 2023, pp.230-242

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.230-242
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Son on yıllarda ortaya çıkan yeni iletişim teknolojileri bilgi akışını hızlandırmış ve bu değişimle birlikte her internet kullanıcısına bireysel olarak bilgi oluşturma, düzenleme ve paylaşma fırsatı tanımlanmıştır. Bu durum, toplumun her bir üyesinin yeni bir sorumluluk üstlenmesi, yani bilgiyi kamuoyuna açıklamadan önce gerçekleri ve olayları derinlemesine araştırmak misyonuna uygun hale gelmiştir. Yurttaşın bu sorumluluğu üstlenmesi, profesyonel araştırmacı gazeteciliğin sınırları genişletmiș ve böylece kamuoyunun daha etkin bir şekilde bilgilendirilmesine olanak sağlamıştır. Ancak hem yurttaşların hem de gazetecilerin yeni teknolojilerin araştırma için sunduğu olanaklardan yeterince yararlanmadıkları görülmektedir. Dahası yeni medya kapsamında yer alan iletişim mecraların çeşitlendikçe, araştırmacı gazeteciliğe gösterilen ilgi gittikçe azalmaktadır. Araştırmacı gazeteciliğe olan ilginin son yıllarda azaldığının bir kanıtı da Türk araştırmacılar tarafından yazılan az sayıdaki akademik çalışmalardır. Araştırmacı gazeteciliğin günümüzdeki rolünün ve yerinin ortaya konulması için bu çalışmaların içerik analizi yapılmasına karar verilmiştir. Elde edilen sonuçlar, araştırmacı gazeteciliğe olan ilginin düşük olasının temel nedenlerinin tespit edilmesinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, bu amaca yönelik birtakım ölçütler belirlendikten sonra, 1996-2019 yıllar arasında yazılmış ve Ulusal Tez Merkezi’nde kayıtlı olan doktora ve yüksek lisans tezleri “araştırmacı gazetecilik” anahtar sözcükleri temele alınarak taranmıştır. Tarama sonucunda araştırmacı gazetecilik konusunu ele alan sadece dört akademik çalışma tespit edilmiştir. Ölçüt olarak belirlenen araştırma konusu, araştırma türü, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemlerinin yanı sıra söz konusu akademik çalışmalar, sonuç ve öneriler bakımından incelenmiştir. Bulgulara göre, araştırmalarda en fazla çalışılan konuların Türkiye’deki araştırmacı gazeteciliğinin gelişmesine engel olan sorunlardır. Bu sorunları tespit edebilmek için araştırmacıların en çok örnekleme yönteminin kullandıkları ve veri toplama aracı olarak da anketlere başvurdukları görülmüştür. Çalışmada ulaşılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin sonuç kısmını incelendiğinde, Türkiye’de bir gazetecinin gerçek anlamda araştırmacı gazeteci olma yolunda karşılaştığı en büyük sorun siyasi baskı altında zedelenen araştırmacı gazeteci ruhu ve sosyal sorumluluk anlayışı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, Türkiye’de araştırmacı gazeteciliğe olan ilginin düşük olmasının ana nedenini doğrudan açıkladığı düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Araştırmacı Gazetecilik, Yeni İletişim Teknolojileri, Araştırma, Akademik Çalışmalar, İçerik Analizi