Sosyal Hizmetler Kuruluşlarına Yerleştirilen Çocuklar Üzerinde Veli veya Vasiye Ait Bazı Yetkilerin Kurumun Yetkilisi veya Sorumlusu Tarafından Kullanılması (Sosyal Hizmetler Kanunu Ek Madde 9)


DEMİRBAŞ H.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.121-122, pp.7-28, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 121-122
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.7-28
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

With the amendment that made in 19.2.2014, it is allowed that using of authority by social services’ officer which belong parental guardian or tutor when it is compulsory for education, protection of life and physical integrity of children who domiciled institutions of social services. Besides, it was decided that procedure of practice will be put in order in regulations related with this subject. However, as known as, in accordance to protection judgment that has been given by court is not directly end the parent’s or guardian’s right of custody or guardianship of children who domiciled to institutions of social services. The children who domiciled to institutions of social services, the new regulation regarding for taking decision by social services’ officer that belongs authority for them instead of parents and guardian has been posed hazard right violations of the children’s highest benefit and custody and guardianship for children’s education, protection of life and physical integrity.
Sosyal Hizmetler Kanunu’nda 19.2.2014’te yapılan değişiklikle sosyal hizmetler kuruluşlarına yerleştirilen çocukların eğitimi, hayat ve beden bütünlüklerinin korunması için zorunluluk bulunan hallerde, veli veya vasiye ait yetkilerin sosyal hizmetler kuruluşunun yetkilisi veya sorumlusu tara- fından kullanılmasına imkân verildi. Ayrıca bu yeni düzenlemede söz konusu uygulamanın nasıl ya- pılacağı, bu konuda çıkarılacak bir yönetmeliğe bırakıldı. Ancak bilindiği üzere mahkeme tarafından verilen koruma kararı gereğince bir çocuğun salt sosyal hizmetler kuruluşlarına yerleştirilmiş olması, onun üzerinde veli veya vasisinin velâyet ve vesayet hakkını doğrudan doğruya sona erdirmez. Sosyal hizmetler kuruluşlarına yerleştirilmiş olan çocukların eğitimi, hayat ve beden bütünlüğünün korunma- sı için alınacak kararlarda veli veya vasisi yerine, bunlara ait olan yetkilerin kamu görevlisi tarafından kullanılmasına ilişkin yeni düzenleme, çocuğun yüksek yararını ve velâyet ve vesayet hakkını ihlâl etme tehlikesi doğurmaktadır.