Neuroborreliosis


KAZAK E., HELVACI YILMAZ N., HELVACI S.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.137-145, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 39 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.137-145
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Lyme disease, that’s causative agent Borrelia burgdorferi, is an arthropod-borne disease. This disease is among the “great imitator” infec- tious diseases like tuberculosis, brucellosis and syphilis, due to it’s multisystem clinical involvement. The presence of multiple neurological signs during the disease has led the entity named as “neuroborreliosis”. The immunological response against the spirochete and direct dam- age of the agent determines the clinical manifestations of the disease. The agent may be responsible for many different neurological diagno- sis as meningitis, cranial neuritis, facial paralysis, chronic encephalomiyelitis, spastic paraparesis, and even mental changes. Early diagnosis and treatment prevents the persistence of the bacteria as well as the progression of the disease. Because of the presence of the tick vector species in our country, the neuroborreliosis should be included in our differential diagnosis.
Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi’nin etken olduğu, artropod aracılı bir hastalık olup, multisistemik tutulum gösteren klinik bulguları ile tüberküloz, bruselloz, sifiliz gibi ‘büyük taklitçi’ enfeksiyon hastalıkları arasındadır. Hastalık esnasında görülen çok sayıda nörolojik belirtinin varlığı "nöroborrelyoz" adlı antitenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Spirokete karşı immünolojik yanıt ve etkenin direkt hasarı hastalığın klinik bulgularını da belirlemektedir. Etken menenjit, kraniyal nörit, fasiyal paralizi, kronik ensefalomiyelit, spastik paraparezi ve hatta mental değişiklikler ile seyreden pekçok farklı nörolojik tablodan sorumlu tutulabilir. Erken tanı ve tedavi, hastalığın ilerlemesinin yanı sıra, bakterinin persiste etmesini de önler. Vektör olan kene türlerinin ülkemizde de bulunması nedeni ile nöroborrelyoz ayırıcı tanımızda yer almalıdır.