What Should an Orthopaedic Surgeon do to Avoid Thyroid Storm?


BİLİR B. E., BİLİR B., İŞYAR M., TONBUL A. T., ÖZNAM K., YILMAZ İ., ...More

Okmeydanı Tıp Dergisi, vol.32, no.2, pp.99-104, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 32 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Okmeydanı Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.99-104
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Thyroid storm can be seen in many situationslike radiologic imaging with non-ionic contrast agents,trauma that causes muscle destruction, rib fractures, septicarthritis, pelvic osteochondromatosis, during or afterarthroscopic synovectomy. Thyroid storm may be triggeredin thyrotoxic patients who were operated before achievingeuthyroid, in the elderly population suffering from cardiacproblems and in cases of orthopedic implant surgery appliedmostly to women. In this article, we aimed to discusshow to recognize the thyroid storm in planned or emergencyorthopaedic operations and management of this situation.Methods: Without language restriction in this paper, theelectronic databases; The Cochrane Collaboration TheCochrane, The Cochrane Library (Issue 2 of 12, Jan.2015), Ovid MEDLINE (Jan 1924 to Jan Week 1 2015),ProQuest, US National Library of Medicine National Institutesof Health (NLM) and PubMed dating from Jan 1924to Jan. 2015, were searched for comparative experimentalstudies using the terms: "or", "and". Online literaturesearches were conducted using the keywords "thyrotoxicosis","thyroidstorm", "radioactive iodine treatment", and"orthopaedic surgery " in combinations.
Amaç: Non iyonik kontrast maddeler gibi iyot içeren preparatların kullanıldığı görüntüleme tetkiklerinde, kas protein yıkımına neden olan travmalarda, kosta kırıklarında, pürülan artrit gibi enfektif olgularda, kalça osteokondromatozisinde, artroskopik sinovektomi gibi çeşitli ortopedik cerrahiler sırasında veya sonrasında tiroit fırtınası gözlemlenebilmektedir. Özellikle komorbid kardiyak sorunu olan yaşlı popülasyonda ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ortopedik implant cerrahisinde, ötiroit hâle getirilmeden opere edilen tirotoksikoz olgularında, tiroit fırtınası tetiklenebilir. Bu eğitim makalesinde, planlı olarak gerçekleştirilen ya da acil operasyon kararı alınan tüm ortopedik operasyonlarda, tiroit fırtınasının nasıl tanınabileceği ve buna karşı yaklaşımın anlatılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada, elektronik veri tabanlarında dil kısıtlaması olmadan, The Cochrane Collaboration The Cochrane, The Cochrane Library (Issue 2 of 12, Jan. 2015), Ovid MEDLINE (Jan 1924 to Jan Week 1 2015), ProQuest, US National Library of Medicine National Institutes of Health (NLM) ve PubMed, elektronik ortamda veri tabanlarında literatür taraması yapılarak, Ocak 1974 ile 6 Ocak 2015 tarihleri arasında "tirotoksikozis", "tiroit fırtınası, "radyo aktif iyot tedavisi" ve "ortopedik cerrahi" üzerine yapılmış ve basılı olan klinik veya deneysel çalışmalar "ve", "veya" şeklinde tarandı. Bulgular: Elde edilen makaleler arasından, konu ile ilgili inceleme ölçütlerini karşılayan iki makale saptandı. Sonuç: Tiroit fırtınası sırasında PTU kullanılan olgular taburcu edilme aşamasında kontrendikasyon yoksa daha az hepatotoksik olan metimazol etken maddesi tercih edilmelidir.