MİCHELİN YILDIZI’NIN GASTRONOMİ TURİZMİNE ETKİSİ: SOSYAL MEDYA’DA TÜKETİCİ YORUMLARINA DAİR BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Olaru G. O.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.422-442, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma Michelin Yıldızı’nın sosyal medya platformlarına olan yansımalarını ve gastronomi turizmine olası etkilerini kapsamaktadır. Araştırmanın deseni durum çalışması, analiz tekniği de içerik analizidir. Çalışmanın evrenini Michelin Rehberi oluşturmaktadır ve belirlenen evrenden amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Buna göre araştırmanın örneklemini İstanbul’da yer alan ve Michelin Yıldızı’na layık görülen 5 restoran oluşturmaktadır. TUTAK Fatih Türk 2 yıldız, Neolokal, Mikla, Nicole ve Araka ise 1 yıldız alarak Michelin Rehberinin yıldızlı restoranları arasındaki yerlerini almışlardır. Araştırmada Michelin Yıldızı’nın verilmesi restoranların Tripadvisor yorumlarına yansımasına ve bu yorumlarda öne çıkan tema ve kodların neler olduklarına cevap aranmıştır.

‘Deneyim Hakkında Geribildirim’Genel Deneyim’ ve ‘Mekân’ araştırma sonucunda ortaya çıkan üç ana temadır. Araştırmada ortaya çıkan bir diğer bulgu ise, Michelin Yıldızı’nın yemek deneyimi yaşayan ve bunu sosyal medya kanallarından paylaşan müşteriler için önemli olduğudur. Müşterilerin memnuniyet konusunda yorum yaparken Michelin yıldızı alan diğer Avrupa ülkelerindeki restoranlar ile lezzet, sunum, hizmet ve fiyat konularında karşılaştırma yaptıkları görülmüştür.