BETA TALASEMİ MAJOR HASTALARINDA PSİKİYATRİK KOMORBİDİTE SIKLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ


KAHRAMAN S., SEVİNDİK Ö. G., ABDULLAH K., ŞÜKRÜ Y.

39. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 23 - 26 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes