Social Media Use In The Management Of Covid-19 Epidemic: An Analysis On Official Twitter Account Of Minister Of Health Fahrettin Koca


Creative Commons License

KALÇIK T., BAYRAKTAR Ü.

Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.6, pp.583-602, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 6
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.44484
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: IBZ Online, ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.583-602
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

The new type of coronavirus epidemic, which was first seen in Wuhan city of Hubey provience ofChina in December 2019, called ‘Covid-19’, causing worldwide deaths, destruction in social and economic lifeon a global scale. In order to combat this process, in which human relations are restricted in order to reducesocial interaction as much as possible, many governments have come to the point of using social mediaeffectively in order to manage their crisis, to prevent their services from failing, to protect their reputation, trustand support to the public. The importance and impact of these practices came up once again in this period. Inthe process of fighting the virüs, many states informed the public through social media channels within thescope of crisis communication. Turkey is one of these countries. In this context; within the framework of theimportance of effective communication in times of crisis, the subject of the study; Turkey representative ofstate party’s crisis, taken to medical and logistics measures, control activities, as well as outbreaks of carryingout crisis communication activities of the Ministry of Health, it has detected the first case of March 11, 2020and March 25, 2020 dates well into the area in a fifteen days time; the analysis of the crisis communicationstudies carried out by the Minister of Health Fahrettin Koca through his official Twitter acount during theCovid-19 epidemic crisis affecting the country. Content analysis method was used in this study. Within thisframework, messages shared within the scope of the crisis communication activities carried out by FahrettinKoca through his official twitter account during the Covid-19 epidemic, which is a public health crises to whichthe state is a party; the tweet sharing frequency, tweet sharing type, tweet content and visual tweet contentswere analyzed under the main headings using the SPSS program, and the data obtained were evaluated in thecontext of the literature. In this context, the Minister Fahrettin Koca’s twitter account crisis comunicationthrough the process, social media importance and effect, how it is used, if utilized effectively, have been studiedto determine whether they contribute results to crisis communication during the date range examined in thecoronavirus epidemic process in Turkey, and the findings have shown a succesful communication.
İlk kez 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde görülen ve ‘Covid-19’ olarakadlandırılan, küresel salgına dönüşerek dünya çapında ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs salgınının,küresel boyutta insan sağlığı başta olmak üzere toplumsal ve ekonomik hayatta tahribatlar yaratmaya devamettiği, sosyal etkileşimi mümkün olduğunca azaltabilmek üzere insan ilişkilerinin zorunlu olarak kısıtlandığıbu süreçle mücadelede birçok devlet krizi yönetebilmek, hizmetlerinin aksamaması, kurum itibarının, halkagüven ve desteğinin zedelenmemesi ya da kaybedilmemesi için sosyal medyayı etkin olarak kullanmanoktasına gelmiştir ve bu uygulamaların önemi ve etkisi bir kez daha gündeme gelmiştir. Virüsle mücadelesürecinde birçok devlet kriz iletişimi kapsamında sosyal medya kanallarıyla kamuoyunu bilgilendirmiştir.Türkiye de bu ülkelerden biridir. Bu kapsamda; kriz dönemlerinde etkili iletişimin önemi çerçevesinde,çalışmanın konusu; Türkiye’de krizin tarafı devleti temsilen, alınacak tıbbi ve lojistik önlemlerle kontrolfaaliyetlerinin yanı sıra salgın kriz iletişim faaliyetlerini yürüten Sağlık Bakanlığı’nın, ilk vakanın tespitedildiğinin resmi olarak açıklandığı 11 Mart 2020 ve 25 Mart 2020 tarihlerini de içine alan on beş günlük süreiçinde; ülkeyi etkileyen Covid-19 salgını krizinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi twitter hesabıüzerinden gerçekleştirdiği kriz iletişimi çalışmalarının incelenmesidir. Çalışmada içerik analizi yöntemikullanılmıştır. Bu çerçevede, devletin taraf olduğu bir halk sağlığı krizi olan Covid-19 salgını sürecinde BakanFahrettin Koca’nın resmi twitter hesabı üzerinden yürüttüğü kriz iletişim faaliyetleri kapsamında paylaşılaniletiler; tweet paylaşım sıklığı, tweet paylaşım türü, tweet içeriği ve görsel tweet içerikleri ana başlıkları altındaSPSS programı kullanılarak analiz edilmiş, elde edilen veriler literatür ışığında değerlendirmeye tabitutulmuştur. Bu bağlamda, Bakan Koca’nın twitter hesabı üzerinden yürüttüğü kriz iletişimi sürecinde, sosyalmedyanın önemi ve etkisi, nasıl kullanıldığı, etkin kullanıldığı taktirde kriz iletişimine nasıl katkı sağladığınınbelirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışma, Türkiye’de koronavirüs salgını sürecinde incelenen tariharalığında başarılı bir kriz iletişiminin gerçekleştirilmiş olduğunu göstermiştir.