ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında geliş hemoglobin değerlerinin GRACE TİMİ ve GUSTO risk skorları ile ilişkisi


GEÇMEN Ç., GÜLER E., BABUR GÜLER G., KARACA İ. O., ELVERAN A., URUMDAŞ M., ...More

25 ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes