UNETHICAL BEHAVIORS THAT DISTURB THE BUREAUCRATIC OPERATION


Dilaveroğlu A.

Anadolu Uluslararası 14. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 16 - 18 February 2024, pp.173

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.173
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Bürokratik işleyişte meydana gelen rüşvet, görevi kötüye kullanma, savurganlık gibi etik dışı

davranışlar kamu yönetiminin temel problemlerinden biridir. Bu olumsuz davranışların ortaya

çıkmasının önlenmesi ve meydana gelmesi durumunda da yaptırımların uygulanması için çeşitli

hukuki düzenlemeler ve denetim mekanizmaları bulunmaktadır. Ancak etik ihlallerin tam

olarak önlenebildiğini söylemek mümkün değildir.

Bu çalışma ile bürokratik işleyişin verimliliğini olumsuz anlamda etkileyen, meşruluğuna zarar

veren etik ihlal konusuna dikkat çekmek ve bu sorunun giderilmesine yönelik çeşitli öneriler

sunulması amaçlanmaktadır. Türkiye’de 2004 yılında kabul edilen 5176 sayılı “Kamu

Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”

ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuş, bürokrasinin denetlenmesi için yeni bir mekanizma

oluşturulmuştur. Kamu görevlilerinin, kamusal iş ve işlemleri yürütürken uyması gereken etik

davranış ilkeleri ise “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik” de sıralanmıştır. Bu çalışmada Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 2005-

2022 yılları arasında gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda karara bağladığı etik ihlal

verilerini içeren faaliyet raporları, içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgulara

göre; Kurul toplam 106 etik ihlal kararı vermiştir. Bu kararların unvanlara göre dağılımında ilk

üç sırada; 33 kararla ilçe belediye başkanları yer alırken, 18 kararla genel müdür seviyesinde

görev yapanlar, 16 kararla üst kurul başkanı/üyesi yer almaktadır. Kararlarının içeriklerine

bakıldığında ise ihlal edilen etik davranışların ilk üç sırasında; 76 kez ihlalle yönetmeliğin 10.

maddesi “saygınlık ve güven”, 74 ihlalle 9. maddesi “dürüstlük ve tarafsızlık” ve 25 ihlal ile

16. maddesi “savurganlıktan kaçınma” yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler : Bürokrasi, etik ihlal, Kamu Görevlileri Etik Kurulu.