An effective method for ectropion correction: The Smith modification of Kuhnt Szymanowski techniqe


AKDAĞ O., KARABEKMEZ F. E., SÜTÇÜ M., DUYMAZ A., KARAMEŞE M., TOSUN Z.

Abant Tıp Dergisi, vol.2, no.2, pp.82-86, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Abant Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.82-86
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective : Ectropion is eversion of the eyelid outwards. Theaim of this study is evaluation of efficiency and acceptabilityof the Smith modification of the Kuhnt Szymanowski technique which is an easy and effective method of correction ofinvolutional and paralytic ectropion in the aspect of aesthe tic view.Method : Five patients presented to our clinic with lowereyelid ectropion and treated with Smith modification ofKuhnt Szymanowski technique investigated clinic and ph otographic way.Results : Major complication or nux haven t seen in anypatients. All of the patients were satisfied with the resultafter ten months follow -up.Conclusion : We believe Smith modification of Kuhnt Szymanowski technique is appropriate surgical method forinvolutional and paralytic lower lid ectropion cases whichhave distinct horizontal laxity.
Amaç: Ektropiyon göz kapağı kenarının dışa doğru kıvrılm asıdır. Bu çalışmanın amacı; involüsyonel ve paralitik ektrop iyon onarımında kullanılabilecek kolay ve etkin bir yöntemolan Kuhnt Szymanowski tekniğinin Smith modifikasyonununetkinliğinin ve estetik olarak kabul edilebilirliğinin değerle ndirilme sidir .Yöntem: Alt göz kapağında ektropiyon şikayeti ile kliniğimizebaşvuran ve Kuhnt Szymanowski tekniğinin Smith modifikasyonu ile tedavi edilen 5 hasta klinik ve fotoğrafik olarakincelendi.Bulgular : Hiçbir olguda majör bir komplikasyon ya da nüksgözlenmedi. Ortalama 10 ay olan takip süresi sonunda tümhastalar cerrahi sonuçtan memnundu.Sonuç : Alt göz kapağında horizontal gevşekliğin daha önplanda olduğu involüsyonel ve paralitik ektropiyon olgul arında Kuhnt Szymanowski tekniğinin Smith modifikasyo nunun uygun bir cerrahi yöntem olduğu kanaatindeyiz.