THE PROBLEM OF POWER AND JUDICIARY RELATIONS


KORKUT Y. L., KAYA S. B.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.2018, no.136, pp.9-38, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2018 Issue: 136
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türkiye Barolar Birliği Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.9-38
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Power, particularly political power constitutes the biggest threat on rights and freedoms of individuals and communi-ties and on the democratic governance. Monopoly and singularity of power and using force makes political power a potential danger on individuals and relations between them and state. Several tools are developed to avoid this kind of situation to a certain extent. Ad-venture of limitation, identification and finally definition of political power and in general power is an expression of that kind of effort. Constitutionalism and a series of values developed with this effort, separation of Powers, state of law, pluralist democracy and control of political power can be concrete evidences of that effort. Democ-ratic and Judicial control are vital tools forensuring the consistency of limited, identified and definedpolitical power.
İktidar bulunduğu ortamda hacim genişletmeye eğilim gösterir. Bu yönüyle iktidar hak ve özgürlükler üzerinde potansiyel bir tehlike gösterir. Dolayısıyla iktidar ve yargı ilişkileri insan hak ve özgürlükleri için hayati bir önem taşımaktadır. İktidarın belirlenmesi, tanımlanması ve sınırlandırılması sürecinde yargı iradesi demokratik hukuk devletinde olmazsa olmaz şarttır. Demokratik hukuk devleti-nin karakterini belirleyen esas etken bağımsız ve tarafsız bir yargı ira-desidir. Zira iktidarın denetlenmesi ve dengelenmesi sürecinde yargı iradesi hayati bir rol oynamaktadır. Şu halde bağımsız ve tarafsız bir yargı iradesi burada iktidar karşısında konumlanan bir özne olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özne bir yandan iktidar öznesini dengelerken diğer yandan iktidarı denetleyerek özneler arasında en önemli işlevi görmektedir.