THE EFFECT OFMOUTHRINSES ON THE COLOR STABILIT OF SONICFILL AND NANOHYBRID COMPOSITE


TOZ AKALIN T., GENÇ G., KORKMAZ-CEYHAN Y., ÖZTÜRK BOZKURT F.

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, vol.50, no.2, pp.22-28, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose: The aim of this study was to evaluate the effects of mouth rinses on the color stability of two dijferent resin composites. Materials and Methods: A2 shade sonic-activated bulkfill material SonicFill (Kerr) and conventional nanohybrid composite iltek Z55 (3MESPE were used. Forty disc-shaped specimens (10 mm mm) were fabricatedfor both composites andfinished using 00-grit SiCpaper andpolished. Afterpolishing and immersing in distilled waterfor 24h all specimens were subjected to color measurements. The baseline color values (L *, a*, b*) of each specimen were measured with colorimeter. Following baseline measurement each composite group was divided into groups: Oral-B Pro Expert Clinic Line Alcoholfree (Oral—B) group, Listerine Tooth Defense Rinse (Listerine) group, Pharmol Zn Mouth rinse (Çözümilaç) group, Nilera Mouth rinse (Nilera) group and Distilled water (control) group. The specimens were incubated in mouth rinses (20 ml) at 7°Cfor 12 hours andsubjected to color measurement. wo-way ANOVA was usedfor statistical analysis Q)<0. 05). Results: SonicFill showed significantly higher discoloration when exposed to Oral-B Pro Expert Clinic LineAlcohoI-free, Listerine Tooth DefenseRinse and Pharmol Zn Mouth rinse. The color diferences of two resin composites were not statistically significantfor distilled water andNilera Mouth rinse. Conclusion: Within the limits of this stuay it can be concludedthattheSonicFillshowedhigherdiscoloration than nanohybrid resin composite iltek Z550.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, dört farklı ağız gargarasının iki farklı kompozit rezinin renklenme dayanıklığı üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, A2 renginde sonikle aktive edilen bulk--fill materyal SonicFill (Kerr), ile geleneksel nanohibrit kompozit rezin iltek 550 (3M ESPE) kullanılmıştır. Her iki materyal grubundan, kırk adet disk şekilli örnek (10 mm 2mm) hazırlanmış ve 400-gritlik Zımparalar ile bitirilerek parlatılmışlardır. Parlatma ve distile suda 24 saatlik bekletilme aşamalarının ardından, örneklerin renk ölçümleri gerçekleştirilmiştı'r. Her örneğin ilk ölçüm renk değerleri (L *,a*,b*) kalorimetre ile ölçülmüştür: İlk değerlendirmelerin ardından her kompozit materyali beş gruba ayrılmıştır: Oral Pro Expert Clinic Line Alkolsüz (Oral--B), Listerine Tooth Defense ağız gargarası (Listerine), Pharmol Zn ağız gargarası, Nilera ağız gargarası (Nilera), ve Distile su (kontrol). Örnekler ağız gargaralarının içerisinde (20 mL) 'de 12 saat bekletildikten sonra tekrar renk ölçümleri yapılmıştır. İstatistiksel analiz için İki yönlü ANOVA kullanılmıştır 0K0. 05). Bulgular: SonicFill Oral Pro Expert Clinic Line Alkolsüz, Listerine Tooth Defense ağız gargarası ve Pharmol Zn ağız gargarasında bekletildiğinde istatistiksel olarak anlamlı derecede renklenme göstermiştir. Hiçbir rezin kompozitin renk değişikliği distile su ve Nilera ağız gargarasında istatistiksel olarak anlamlı birfarklılık göstermemiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sınırları dahilinde SonicFill 'in nanohibrit rezin kompozit iltek 550 'den dahafazla renklenme gösterdiği belirtilebilir.