Çalışanların Stres Algılarının ve İş Güvencesizliği Düşüncelerinin Örgütlerde Yarattıkları Etkilerin İncelenmesi


Küçükoğlu İ., ADIGÜZEL Z.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.25-51, 2019 (Peer-Reviewed Journal)