TEACHERS’ VIEWS ON THE USE OF GEOMETRIC PATTERNS IN TURKISH ARCHITECTURAL WORKS IN GEOMETRY INSTRUCTION


TOPAN B., BOZKUS F.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.58, pp.362-389, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to reveal the middle school mathematics teachers’ views about the use of geometric patterns in Turkish architectural works in geometry instruction. This research was carried out with the general survey model, including 62 middle school mathematics teachers. The data were collected by an interview form, prepared by the researchers. The form consisted of three parts, including demographic characteristics, the association of geometric patterns in architectural works with related learning outcomes and views about the use of geometric patterns in geometry instruction. The data were analyzed with content analysis. As a result of the research, it was found that the teachers highly associated five different patterns with middle school geometry learning outcomes. Also, they stated that the use of the patterns in geometry instruction could have positive effects on awareness, daily life, affective and cognitive variables. However, it was seen that they drew attention to the possible difficulties regarding the use of the patterns such as sample selection, the readiness of students, individual differences, finance and time.
Bu çalışmada, Türk mimari eserlerindeki geometrik desenlerin geometri öğretiminde kullanılabilirliğine yönelik ortaokul matematik öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Tarama modeli ile gerçekleştirilen çalışma 62 ortaokul matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan görüş formu aracılığıyla toplanmıştır. Bu form demografik özellikler, desenlerin ortaokul geometri kazanımları ile ilişkilendirilmesi ve bu desenlerin geometri öğretiminde kullanılabilirliği olmak üzere 3 bölümü içeren sorulardan oluşmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin Türk mimari eserlerinde kullanılan beş farklı deseni ortaokul geometri kazanımları ile yüksek oranda ilişkilendirdikleri saptanmıştır. Bu desenlerin geometri öğretiminde kullanılmasının duyuşsal, bilişsel, farkındalık ve günlük hayata ilişkin olumlu etki edebileceği yönünde bildirilen görüşlerin yanında örnek seçimi, bireysel farklılıklar, zaman, maddiyat gibi olası güçlüklere de dikkat çekildiği görülmüştür.