Kamu kurumlarındaki kadın çalışanların iş-aile çatışma düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişki: Tunceli örneği


KARACA A., POLAT DEDE N.

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.3, no.2, pp.150-158, 2017 (Peer-Reviewed Journal)