Poster: Dokuz-On İki Aylık Dönemde Bebeklerin Beslenme Durumu ve Tamamlayıcı Beslenme Uygulamaları.


BORAN P., AKTAÇ Ş., SAĞLAM D., ELMACIOĞLU F., GÜNEŞ F. E., ERDEM N. Z., ...More

Türk Ped Araş (Turk Arch Ped) 2013 Özel Sayı (Suppl) 16-172. Poster (P-017), Sayfa 24, Turkey, 01 January 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes