Proton Pompa İnhibitörleri ve Osseointegrasyon-Erken Dönem İmplant Kaybı Üzerine Retrospektif Bir Çalışma


TEZERİŞENER H. A., ÖZALP Ö., KOCABALKAN B., YILDIRIMYAN N., ŞİMŞEK KAYA G., SİNDEL A., ...More

TAOMS 25th International Scientific Congress, 13 - 17 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No