Şigelloz


Creative Commons License

Yılmaz E.

in: Mikrobiyolojide Güncel Konular V, Tuba Dal, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.67-78, 2024

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.67-78
  • Editors: Tuba Dal, Editor
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Hipokrat tarafından kullanılmış olan dizanteri terimi, ateş, karın ağrısı, sık ve az miktarda, ağrılı, kanlı ve mukuslu dışkılamanın eşlik ettiği klinik tablodur. 1892 yılında, William Osler, dizanteriyi tropik bölgelerde koleradan daha ölümcül ve dünyanın en büyük dört epidemisinden biri olarak tanımladıktan sonra, dizanterinin etkeni olan Shigella’nın keşfi, ilk kez 1897 yılında Japon mikrobiyolog Kiyoshi Shiga tarafından, bir dizanteri epidemisi sırasında hastaların dışkılarından Shiga basilinin izole edilmesine uzanmaktadır (1). Kaynakları sınırlı bölgelerdeki çocuklarda görülen invazif ishalin en sık etkeni olan Shigella, her yıl dünya çapında 188 milyon olguya, yaklaşık olarak 164.000 ölüme neden olmaktadır (1). Shigella, kaynakları sınırlı ülkelerde özellikle pediyatrik popülasyonu daha çok etkileyen, ishale bağlı mortalitenin en sık ikinci etkenidir (36). Antibiyotik dirençli Shigella infeksiyonlarında son 10 yılda artış görülmekte olup siprofloksasin ve azitromisinde direnç oranları artmakta, çoklu ilaca dirençli suşlar yayılmaktadır. Çoklu ilaç dirençli infeksiyonlar için özellikli gruplarda (homoseksüel erkekler) bulaşmayı ve yayılmayı engelleyici önlemler konusunda stratejiler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Aşı çalışmaları halihazırda devam etmekte olup, etkin bir aşı ile toplum bağışıklığının sağlanmasına ikincil mortalite ve morbiditede olumlu katkılar sağlanabileceği gibi antibiyotik kullanımın azalmasına bağlı olarak dirençli suşların yayılmasının da önüne geçilebilir.