[Ascaris lumbricoides in the nasogastric tube after operation on a patient with the diagnosis of acute mesenteric ischemia: case report] Akut Mezenterik İskemi Tanılı Hastanın Operasyon Sonrası Nazogastrik Sondasından Çıkan Ascaris lumbricoides: Olgu Sunumu


ÇOPUR ÇİÇEK A., Gündoğdu D., Direkel S., Öztürk Ç.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneği = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.37, no.3, pp.212-215, 2013 (Scopus) identifier identifier