THE HISTORY OF OTTOMAN STATESMANSHIP; BEING A NIŞANCI IN OTTOMAN BUREAUCRACY AND HIS ROLE IN OTTOMAN ADMINISTRATION


DİLAVEROĞLU E.

Legal Hukuk Dergisi, vol.19, no.223, pp.3099-3116, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 223
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Legal Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3099-3116
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

The Ottoman post Nişancı performs a vital role within the Kalemi-ye class in the Ottoman bureaucratic system. As we follow back to the history, during the Prophet, Umayyads, Abbasids, Great Seljuks, Anato-lian Seljuks, Ilkhanids, and Mamluks, we encounter similar institutional mechanisms. Thus, These study aims to explore the nişancı’s formal status, its occupants in the historical period, and the formal process for becoming a nişancı. Thus, from the most influential periods of its time to the 19. century that the nişancılık is dissolved will be evaluated by using the descriptive method.
Nişancılık, Osmanlı bürokratik sisteminde Kalemiye sınıfı içeri-sinde önemli fonksiyonlar icra etmektedir. Tarihsel süreç içerisinde Hz Peygamber, Emeviler, Abbasiler, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçuklu-ları, İlhanlılar ve Memlükler dönemlerinde de Nişancılık müessesesine benzer görevler üstlenen birimler bulunmaktaydı.Bu çalışma Nişancılık müessesesinin uygulandığı dönemler, Ni-şancının seçilmesi ve görevlerinin araştırmayı amaçlanmaktadır. Bu bağ-lamda Nişancılığın tarihsel süreç içerisinde en parlak dönemlerinden 19. yy’da lağvedilmesine kadar olan süreç betimleyici yöntemle incelene-cektir.