Surgical Treatment of Maculer Hole –Diff iculties and Solutions–


ARAS C.

Retina-Vitreus, vol.26, no.0, pp.197-204, 2017 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 0
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Retina-Vitreus
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.197-204
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Macular hole which has been known for about hundred years, was not a problem from the point of ophthalmologist. Because there was no treatment.Kelly and Wendel changed the paradigm in 1991 by publishing the report that is claiming 70 % success afer pars plana vitrectomy, posterior hyaloid removal and gas tamponade in the treatment of macular hole. Since then, macular hole became a problem for ophthalmologist. Questions in macular hole surgery can be divided into 2 periods. Problems in modern period which is between 1991 and 2011, were selection of tam- ponading agent, peeling or not peeling internal limiting memb- rane(ILM), duration of posturing, selection of staining dye and prediction of anatomical and functional results before surgery. Problems in postmodern period which is between 2011 and today, were what to do in failed sırgıcal interventios and reopenings, old holes with large diameter and success rate in cases who have macular hole associated with other macular diseases such as age related macular degeneration.
Yüzyıla yakın bir zamandan beri bilinmekte olan makula deliğihastalığı 1991 yılına gelinceye kadar sadece tanısı konulan, fakattedavisi olmayan bir hastalıktı. Dolayısıyla 1991 den önce makuladeliği hastalığı sadece hastalarımızın bir sorunu iken 1991 yılın-da Amerika Birleşik Devletlerinden iki retina cerrahının maku-la deliğinin pars plana vitrektomi, arka hyaloid kaldırılması veintraokuler gaz tamponadı ile % 70 başarı oranı ile kapanmasınıraporlamalarından sonra bu alanda paradigma değişimi olmuşve makula deliği göz hekimlerinin sorunu olarak ortaya çıkmış-tır(1).Makula deliği cerrahisinde sorunları 1991-2010 arasındakidönem(Modern Dönem) ve 2011-Günümüz(Postmodern Dönem)olarak iki dönemde inceleyebiliriz(Tablo 1).Modern dönemde baş-lıca sorunlar anatomik kapanma ve fonksiyonel şifa oranını yük-seltmeye yönelik olarak belirirken, post-modern dönem sorunlarıkonvansiyonel tekniğin başarı oranının düşük olduğu olgulardaanatomik kapanma başarısını yükseltmeye yönelik arayışlar ola-rak gelişmiştir.