Teknolojik Determinizm ve Mahremiyet


Creative Commons License

Cezlan E. Ç.

in: Teknolojik Determinizm Geleceğe Bakış ve Çok Boyutlu Analiz, Prof.Dr.Erkan Tuğran Demirel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.127-164, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.127-164
  • Editors: Prof.Dr.Erkan Tuğran Demirel, Editor
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz yüzyılında endüstriyel devrimin toplumsal değişimlere yol açtığı ve bunun da makinelerin ve fabrikaların yükselişiyle bağlantılı olduğu göz önüne aslında teknolojik determinizm eleştirilere de maruz kaldığı görülmektedir. Bazı eleştirmenler, toplumsal, ekonomik ve politik faktörlerin teknolojiyi etkilediğini ve teknolojinin kendisinin de bu faktörlerden etkilendiğini savunmaktadır. Teknolojinin kullanımı ve etkisi, insanların değerlerine, sosyal yapılarına ve politik tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Teknolojik determinizm, teknolojinin toplumsal değişimlerin belirleyici gücü olduğunu savunan bir görüştür. Bu teori, teknolojik gelişmelerin toplumun yapı ve davranışları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu savunur. Mahremiyet ise bireylerin kişisel bilgi ve verilerinin gizliliği ve korunması hakkıdır. Teknolojik determinizmin ve mahremiyetin birbiriyle olan ilişkisi günümüzde önemli tartışmalara neden olmaktadır. Teknolojik ilerlemelerin hızlı bir şekilde hayatımıza entegre olması, mahremiyetin korunmasını tehdit etmiştir. Gelişen teknoloji, internetin yaygın kullanımı, akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar gibi unsurlar, kişisel bilgilerin toplanması ve depolanmasını kolaylaştırmıştır. Sosyal medya platformları ve dijital servisler, insanların günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. Bu süreç, büyük veri toplama ve analizine olanak sağlayarak bireylerin mahremiyetini tehlikeye atar. Teknolojik determinizm nedeniyle, bireylerin kişisel bilgileri ve alışkanlıkları dijital platformlarda saklanır ve analiz edilir. Bu durum, mahremiyetin azalmasına ve kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçme riskine yol açar. Kimlik avı, dolandırıcılık ve siber saldırılar, mahremiyetin korunamamasının bir sonucudur. İnsanlar, sosyal medya platformlarında kişisel bilgilerini paylaşma eğilimindedir ve çevrimiçi etkinliklerini takip eden algoritmalar, kişiselleştirilmiş içerik sunmak için bu bilgileri kullanır. Bu durum, mahremiyetin korunmasını zorlaştırır. Teknolojik determinizm, hızlı teknolojik ilerlemenin toplumsal değişimleri belirleyici bir şekilde etkilediği düşüncesini destekler. Bu etki, mahremiyetin korunmasında önemli zorluklara neden olur. İnternet ve sosyal medyanın yaygın kullanımı, kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasını kolaylaştırır. Bunun sonucunda, mahremiyet azalır ve kişisel bilgilerin güvenliği tehlikeye girer. Dolayısıyla, teknolojik determinizmin etkileriyle mücadele etmek ve mahremiyeti korumak için daha iyi veri güvenliği önlemleri ve düzenlemeler yapılırken toplumsal değer kodlarının korunması gereklidir.