ORGAN TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI


Eren E.

in: HEMŞİRELİK BAKIMI II, YASEMİN USLU, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.1-32, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Istanbul University
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.1-32
  • Editors: YASEMİN USLU, Editor
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Çeşitli organ/dokuların vericiden alıcıya başarıyla nakledilmesi modern tıp ve cerrahinin insanlığa en önemli armağanlarından biridir. Günümüzde organ nakli alanında kaydedilen hızlı

ilerlemeler, (havyan organlarının efektif kullanımı, doku parçalarının kültürünün yapılarak organın büyütülmesi, kopyalama yöntemi vb.) doku/organ nakillerinin başarısını arttırarak, bu konuda geleceğe umutla bakılmasını sağlamıştır. Ülkemizde transplantasyon işlemi gerçekleştirilen organlar; karaciğer, börek, akciğer, kalp ve pankreas olurken; dokular arasında ise kornea, kalp kapağı, cilt, kemik iliği, kemik, ince bağırsak, saçlı deri, üst solunum ve sindirim yolları, yüz, deri, tendon, ligament ile alt ve üst ekstremiteler yer almaktadır (Özbaş, 2018; Sarıtaş 2021). Son dönem organ yetmezliği görülen bireylerde yaşamsal öneme sahip olan transplantasyon cerrahisi süreçlerinin doğru şekilde yönetilmesi ile birey ve ailesine optimal bakımın sunulması oldukça önemlidir. Transplantasyon süreçleri, kadavra vericilerde beyin ölümünün tespiti ile başlar, efektif bir donör bakımı ve ameliyathanede organların çıkarılması ile devam eder, ardından organ/dokunun uygun alıcıya nakledilmesiyle son bulur. Bu sürecin herhangi bir aşamasında meydana gelen aksaklık, organ/dokunun kaybına ya da disfonksiyonuna neden olabilir.

Doku ve organların transplantasyonu ileri seviye bir tedavi yöntemi olup transplantasyon sonrası hastaların yaşam süresi ve kalitesi giderek artmaktadır. Organ ve dokular üzerinde cerrahi tekniklerinin gelişmesi, immünoloji ve immünosupresyon konularındaki ilerlemeler ile transplantasyon sürecinde nitelikli hemşirelik bakımı, başarılı sonuçların elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Organ transplantasyonu sonrası hastanede kalış süresini en aza indirmek için, transplantasyon sürecinde alıcı ve verici bireylere ileri düzeyde bakım verilmelidir. Organ transplantasyonu alanında ilk günden başlayarak hızla devam eden gelişmeler, hemşirelerin de bu alanda giderek bilgi sahibi olmasını sağlamıştır.