Cardiovascular Pharmacotherapy in the Elderly


Creative Commons License

Aydın V., Sönmez N. İ. K., Fak A. S.

in: Geriatric Pharmacology and Pharmacotherapy, Canan Uluoglu,Aylin Arıcı,Volkan Aydın, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.64-68, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Türkiye Klinikleri
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.64-68
  • Editors: Canan Uluoglu,Aylin Arıcı,Volkan Aydın, Editor
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Aging has a crucial role in the decline of cardiovascular functions, resulting in a high burden of cardiovascular disease in the elderly. Therefore, older patients represent a substantial part of the clinical trials investigating efficacy/safety of cardiovascular drugs, where sub-analyses by age groups usually yield comparable outcomes. This makes cardiac communities to follow overall same therapeutic strategies independent of the age. Nevertheless, elderly population is a highly heterogenous group with an incremental prevalence of multimorbidity and polypharmacy as the age increases. This contributes to underrepresentation of very old patients in clinical drug trials whose findings need to be cautiously extrapolated to this population in clinical practice. Pharmacological management of such patients should be tailored to their physiological status, frailty, pre-existing conditions, concomitant medications, and specific aspects of the drug in the elderly. In this article, we reviewed key considerations of the frequently used cardiovascular medications when prescribed for the elderly.

Yaşlanma kardiyovasküler işlevlerin bozulmasında önemli bir role sahiptir, bu da yaşlılarda kardiyovasküler hastalık yükünün yüksek olmasına neden olur. Bu nedenle yaşlı hastalar kardiyovasküler ilaçların etkililiği/güvenliliğini araştıran klinik araştırmalarda önemli oranda temsil edilirler ve yaşa göre yapılan alt grup analizleri genellikle benzer sonuçlar verir. Kardiyoloji toplulukları da bu yüzden genel olarak yaştan bağımsız olarak aynı tedavi stratejilerini benimserler. Bununla birlikte, yaşlı popülasyonu yaşla birlikte multimorbidite ve polifarmasi prevalansının arttığı çok heterojen bir gruptur. Bu durum çok yaşlı hastaların klinik ilaç araştırmalarında normalden az temsil edilmelerine neden olur; bu tip araştırmaların bulguları klinik uygulamada söz konusu popülasyon için yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. Bu hastaların farmakolojik tedavisi kişinin fizyolojik durumu, narinlik durumu, var olan hastalıkları, eş zamanlı ilaçları ve ilgili ilacın özgün özelliklerine göre düzenlenmelidir. Bu makalede yaygın olarak kullanılan kardiyovasküler ilaçların yaşlılar için reçete edilirken göz önünde bulundurulması gereken önemli yönlerini ele aldık.