EMPLOYMENT OF INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY: A STUDY ON LEGAL DIMENSIONS AND CONDITIONS


BAŞ H., ETİ S.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.20, no.46, pp.105-132, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 46
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.105-132
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Internationalization tendencies have multifactorial aspects that highlight the theme of education. These tendencies can be seen in the form of the transfer of economic values, as well as the expansion of intercultural interaction and the acceleration of information transfer. At the same time, the processes experienced in the quality and transfer of education lead the activities of many actors and institutions in this field. In this context, universities can gain an international perspective and create brand value as a result of expanding networks by entering into cultural interaction with student mobility programs within the framework of certain agreements and programs at international level. This represents the take advantage of high social and human capital students that ”the best“ and ”the most intelligent, in the so-called talent wars, which play a role in the more value-added production of countries. The purpose of this study, the legal framework for the recruitment of international students coming from abroad to universities in Turkey and reveals the working conditions. A 13-question questionnaire prepared by taking expert opinions in the study was directed to international students and participation of 274 people was provided. According to the findings of the study, no difference was found between male and female students’ knowledge of sector, perception of discrimination, difficulties and judiciary. As a result of the binary comparison, a significant difference was found between those who came for language education and those coming for bachelor, master and doctor.
Uluslararasılaşma eğilimleri, eğitim temasını belirgin hale getiren çok faktörlü yönleresahiptir. Bu eğilimler, ekonomik değerlerin transferi şeklinde gerçekleşebilmekte, kültürlerarası etkileşimin yaygınlaşması ve bilgi transferinin hızlanması şeklinde de görünürolabilmektedir. Aynı zamanda eğitim kalite ve transferinde yaşanan süreçler, bu alanda pekçok aktör ve kurumun faaliyetlerine yön vermektedir. Bu kapsamda, üniversiteler uluslararasıdüzeyde belirli anlaşma ve programlar çerçevesinde örneğin, öğrenci hareketlilik programlarıile kültürel etkileşim içerisine girerek, genişleyen ağlar neticesinde uluslararası perspektifkazanmakta ve marka değeri oluşturabilmektedir. Bu durum, ülkelerin daha çok katma değerüretiminde yetenek savaşları adı verilen yarışta “en iyi” ve “en zeki” sosyal ve beşerî sermayesiyüksek öğrencilerden faydalanmayı temsil etmektedir.Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelere yurt dışından gelen uluslararasıöğrencilerin istihdamına ilişkin hukuki çerçeveyi ve çalışma koşullarını ortaya koymaktır.Araştırmada uzman görüşleri alınarak hazırlanan 13 soruluk bir anket uluslararası öğrencilereyönlendirilmiş ve 274 kişinin katılımı sağlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, erkekve kadın öğrencilerin sektör bilgisi, ayrımcılık algısı, zorlukları ve engellere yargısı arasındafarklılık tespit edilmemiştir. İkili karşılaştırma sonucunda, dil eğitimi için gelenler ile lisans,yüksek lisans ve doktora için gelenler arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.