The Importance of The Functional Foods in Turkish Cuisine in Terms of Gastronomy Tourism


Creative Commons License

ÇİRİŞOĞLU E., OLUM E.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.4, pp.1659-1680, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Nutrition is not only the primary need for the survival of people, also one of the basic motivations. Nutrition has become a travel goal in an attempt to taste a new dish or to experience different tastes and flavors. The desire of this experience is a factor that contributes to development of tourism sector as a part of gastronomy tourism and stimulates the touristic activities. New world circumstances have made people more aware of the necessity of a healthy diet to live a healthy life. The increasing interest towards healthy foods increased awareness about functionality of foods and make it necessary to develop new activity plans in the service industry. The present review was introduced some functional foods in Turkish cuisine and emphasized their contributions to tourism industry. In this study, literature review is done and a review is prepared. As a result of the literature review, the most common problem is the deficiencies in the promotion of products and marketing activities. These problems in the promotion of local foods prevent functional foods from becoming prominent in the region and adversely affect the recognition and spread of some foods.
İnsanların öncelikli ihtiyaçlarından olan beslenme, aynı zamanda temel bir motivasyondur.Günümüzde beslenme, yeni bir yemeği tatmak ve farklı lezzetler ve aromalar deneyimlemekuğruna seyahat edilen bir amaç haline gelmiştir. Bu deneyimleme isteği gastronomi turizmininbir parçası olarak sektörün gelişimine katkıda bulunan, turistik faaliyetleri canlandıran biretkendir. Yeni dünya düzeniyle birlikte insanlar, sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için sağlıklıbeslenme gerekliliğinin farkındadır. Sağlıklı gıdalara gösterilen ilgi, fonksiyonel gıdalarhakkında hizmet sektörünün bilinçlenmesi ve bu trende karşılık, sektör için yeni faaliyetplanlamalarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışma ile Türk mutfağındaki bazıfonksiyonel gıdalar tanıtılmış ve turizme yapacağı katkılar vurgulanmıştır. Çalışmada, kaynaktaraması yapılarak konu ile ilgili literatür incelenmiş ve derleme bir çalışma oluşturulmuştur.Literatür incelemesi sonucunda en çok karşılaşılan sorun, ürünlerin tanıtımı ve pazarlamafaaliyetlerindeki yetersizliklerdir. Yöresel yiyeceklerin tanıtımında yaşanan bu sorunlar,yörelerde fonksiyonel gıdaların ön plana çıkmasını engellemekte ve bazı gıdaların bilinirliğini veyaygınlaşmasını olumsuz etkilemektedir.