Non iskemik dilate kardiyomiyopati hastalarında serum CA125 düzeylerinin sol ventrikül dolum basınçlarını değerlendirmedeki değeri Fonksiyonel kapasite sol atriyal volüm indeksi ve BNP ile korelasyonu


KARACA İ. O., AVCI A., BABUR GÜLER G., ALİZADE E., GÖL G., GÜLER E., ...More

25. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes