Benign Meningiomalarda MMP-11 Ekspresyonu


AYAN E., UYAR S. B., ÇERÇİ A., ALTAŞ M., BÖLÜKBAŞI F., ELMACI İ., ...More

Journal of Neurological Sciences (Turkish), vol.31, no.1, pp.164-174, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Journal of Neurological Sciences (Turkish)
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.164-174
  • Keywords: Meningioma, MMP11, Extracellular Matrix
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

The WHO categorises tumours based on their histological properties; however, thisclassification falls short of understanding their biological behaviours. Recently, there has beenan increase in the number of studies on extracellular matrix components with the aim ofunderstanding the biological behaviours of tumours. MMP-11 is a metalloproteinase from theMMP family that has a different expression pattern, mechanism of action, and substrate rangecompared with the other members of this family.Of the 55 benign meningioma cases examined, 29 were transitional, 16 were meningothelial,and 8 were fibroblastic in nature. In the meningotheliomatous cases, the MMP-11 expressionscore was high (75%), whereas it was low in the fibrous cases (87.5%). The Ki-67 levels inthe cases with high MMP-11 expression scores were significantly higher than those of caseswith low MMP-11 expression scores. Although there was no statistically significantcorrelation between recurrence and the MMP-11 expression score, 5 out of 7 cases withrecurrence were found to have high MMP-11 expression scores.According to our study, MMP-11 is expressed in Grade I meningiomas. The level of MMP-11expression appears to be high in the meningotheliomatous tumours and low in the fibroussubtypes. The tumours with a high level of MMP-11 expression also demonstrated high Ki-67values.
WHO sınıflaması tümörlerin histolojik özellikleri değerlendirilerek yapılan bir sınıflama olup,onların biyolojik davranışlarının anlaşılmasında yetersiz kalmaktadır. Son zamanlardatümörlerin biyolojik davranışlarını gösteren ekstrasellüler matriks komponentleri ile ilgiliçalışmaların sayısı artmaktadır. MMP-11; MMP ailesi üyesi olan bir metalloproteinaz olupdiğer aile üyelerinden etki mekanizması,subtrat yelpazesi,ve ekspresyon paterni bakımındanfarklılık gösterir. Çalışmamızda; 55 benign meningioma olgusu incelendi.Bunların 29' utransisyonel,16' sı meningotelyamatöz,8' i fibroblastik alttipte idi. Meningotelyamatözolanlarda MMP-11 ekspresyon katsayısının yüksek(%75), fibroblastik olanlarda düşük(%87.5) olduğu tespit edildi. Ki-67 düzeyi MMP-11 ekspresyon katsayısı yüksek olgulardaanlamlı derecede yüksek iken diğerlerinde düşük bulundu. Rekurrens gösteren olgulardaistatistiksel olarak anlamlı sonuç çıkmasa da, rekurrens gösteren 7 olgunun 5'inde MMP-11ekpresyon katsayısı yüksekti. Bu çalımaya göre Grade I meningiomalarda MMP-11 ekspreseedilmektedir. MMP-11 ekpresyonu meningotelyamatöz tümörlerde daha yüksek ikenfibroblastiklerde düşüktür. MMP-11 ekspresyonu yüksek tümörlerde Ki-67 ekspresyonu dayüksektir.