Efficacy and Safety of Intra-vitreal Bevacizumab (Avastin®) Using Pro Re Nata Regimen in Treatment of Macular Edema Due to Retinal Vein Occlusion


SULTAN P., ARVA ÇÖKEM S., SARICI A. M., UÇAR D., DİKKAYA F.

Retina-Vitreus, vol.24, no.4, pp.313-318, 2016 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 4
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Retina-Vitreus
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.313-318
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The objectives were to evaluate visual acuity, macular thickness and side effects after intravitreal bevacizumab (IVB) administered Pro Re Nata (PRN) for macular edema due to branch retinal vein occlusion (BRVO) and central retinal vein occlusion (CRVO)Materials and Methods: We retrospectively studied the patients with macular edema secondary to BRVO and CRVO, who were treated with IVB. Best corrected visual acuity (BCVA), central macular thickness and intraocular pressure (IOP) measurements before, 1 month, 4 month, 6 month, 12 month, 24 month and the last injection were recorded. Also risk factors and complications were recorded.Results: Forty-five eyes of 45 patients (26 BRVO, 19 CRVO) were included. The mean age was 59.24±12.26 years (range, 34-82 years) and mean follow-up time was 24.36±29.09 months ( range, 4-120 months). The average injection number was determined to be 4.62±2.89 . Hypertension was the most common systemic disease (59.9%) and glaucoma was the most common eye disease (11.1%). In BRVO group after IVB both BCVA and mean central foveal thickness significantly improved (p<0.05) at each follow-up but in CRVO group, there was no statistically significant improvement of BCVA and mean central foveal thickness (p>0.05). Both BRVO and CRVO group, there was no statistically significant change of IOP (p>0.05).Conclusion: The results indicate that specialized systemic and ocular diagnostic examinations are necessary in light of the potential risk factors. For macular edema secondary to BRVO and CRVO, IVB administered PRN seem to be more effective in BRVO patients than CRVO.
Amaç: Retina ven dal tıkanıklığı (RVDT) ve santral retina ven tıkanıklığına (SRVT) bağlı maküla ödemi tedavisinde Pro Re Nata (PRN) protokolünde intravitreal bevacizumab (İVB) enjeksiyonun görme keskinliği, maküla kalınlığına etkisini ve yan etkisini değerlendirmek.Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada RVDT ve SRVT'ye bağlı maküla ödemi tedavisi için İVB uygulanan hastaların enjeksiyon öncesi, enjeksiyon sonrası 1. ay, 4. ay, 6. ay, 12. ay, 24. ay ve son ay en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), maküla kalınlığı, göz içi basınç (GİB) değişikleri, demografik verileri ve komplikasyonları değerlendirildi.Bulgular: Yaş ortalamaları 59.24±12.26 yıl (34-82 yıl) olan 45 hastanın (26 kişi RVDT; 19 kişi SRVT hastası) 45 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastalar ortalama 24.36±29.09 ay (4-120 ay) takip edildi ve ortalama enjeksiyon sayısı 4.62±2.89 (3-16 enjeksiyon) olarak tespit edildi. Hipertansiyon (%59.9) en sık eşlik eden sistemik hastalık, glokom (%11.1) en sık göz hastalığıydı. RVDT hastalarında İVB sonrası tüm izlem aylarında EİDGK ölçümlerinde anlamlı artış ve maküla kalınlığında anlamlı azalma izlenirken (p<0.05); SRVT hastalarında ise İVB sonrası tüm izlem aylarında EİDGK ve maküla kalınlığı ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05). Hem RVDT hem de SRVT hastalarında İVB sonrası tüm izlem aylarında GİB ölçümlerinde anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). Sonuç: RVDT ve SRVT hastalarında sistemik ve oküler risk faktörlerinin tetkiki önemlidir. RVDT hastalarında tekrarlayan İVB enjeksiyonları ile EİDGK ve maküla kalınlığında anlamlı düzelme izlenirken; SRVT hastalarında değişiklik izlenmemesi SRVT'ye bağlı maküla ödeminde PRN protokolünde İVB etkisinin daha kısıtlı olduğunu düşündürebilir.