The Effect of Diet Compliance and Diabulimia Risk on HbA1c Levels in Adolescents with Type-1 Diabetes


Çelik G., Öztürk R. İ.

Akdeniz Tıp Dergisi, vol.9, no.3, pp.296-301, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.53394/akd.1053081
  • Journal Name: Akdeniz Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.296-301
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: It is proposed that individuals with a high risk of diabulimia and who do not comply with diabetic diet treatment have a high HbA1c value, which is an important indicator of metabolic control. In our study, it was aimed to determine the diet compliance status and diabulimia risk of adolescents with Type 1 diabetes and to examine their effects on HbA1c levels. Material and Methods: Study was conducted with a total of 76 adolescents (54 girls and 22 boys) aged 9-18 with Type 1 diabetes. To the participants; the questionnaire, which included questions about general informa- tion, anthropometric measurements, nutritional status and diabulimia risk (Diabetes Eating Problem Survey-Revised) was applied online. The obtained data were analyzed with the SPSS 26.0 program. Results: In the study, 50% of individuals with HbA1c level 7% and below always, 25% sometimes and the rest never adhered to their diet. While half of individuals with HbA1c level of 9% and above did not follow their diabetic diet the other half seldom did. A statistically significant negative correlation was found between diabetic diet adherence and HbA1c levels (p=0.039). The Diabetes Eating Problems Questionnaire mean scores were significantly higher (33.67±13.31) in the subjects with an HbA1c level of 9% and above than those with HbA1c levels of 8% and lower. Conclusion: Poor dietary compliance and high risk of diabulimia in adoles- cents with Type 1 diabetes is related with high HbA1c levels.
Amaç: Diyabulimia riski yüksek olan ve diyabetik diyet tedavisine uymayan bireylerin metabolik kontrolün önemli bir göstergesi olan HbA1c değerinin yüksek seyrettiği düşünülmektedir. Çalışmamızda Tip 1 diyabetli adölesan bireylerin diyete uyum durumunun ve diyabulimia riskinin saptanması ve bunların HbA1c düzeyine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma; 9-18 yaş arası Tip 1 diyabetli, 54’ü kız ve 22’si erkek olmak üzere toplam 76 adölesan ile yürütülmüştür. Katılımcılara; genel bilgiler, antropometrik ölçümler, beslenme durumu ve diyabulimia riskine (Diyabette Yeme Sorunları Anketi) dair soruları içeren anket çevrimiçi yöntemle uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 26.0 programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmada HbA1c düzeyi %7 ve altında olan bireylerin %50’si diyetine daima uymakta, %25’i bazen uymakta, kalanı da uymamaktadır. HbA1c düzeyi %9 ve üzeri olan bireylerin ise yarısı diyabetik diyetlerine uymamakta ve diğer yarısı ise diyete bazen uymaktadır. Diyabetik diyet uyumu ile HbA1c düzeyleri arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0,039). HbA1c düzeyi %9 ve üzerinde olan katılımcıların Diyabette Yeme Sorunları Anketi ortalama puanı (33,7±13,1) anlamlı olarak HbA1c düzeyi %8 ve altında olan katılımcıların ortalama puanından yüksektir. Sonuç: Tip 1 diyabetli adölesan bireylerde diyete uyumun zayıf olması ve diyabulimia riskinin yüksek olması HbA1c seviyesinin yüksek seyretmesine sebep olmaktadır.