Yetişkin ve Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Pozisyonlamanın Solunum Sistemine Etkisi


Creative Commons License

Özgören Ç., Yurdalan U.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.1047-1051, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yoğun bakım ünitelerinde immobilizasyonun olumsuz etkilerini ve mekanik ventilasyon tedavisine bağlı komplikasyonları minimuma indirmek amacıyla fizyoterapi uygulamalarından sıklıkla faydalanılmaktadır. Bu uygulamaların bir ana bileşeni ise vücut pozisyonunun graviteye göre değiştirilmesi temeline dayanan pozisyonlama tedavisidir. İmmobil ve kritik durumdaki hastalarda pozisyonlama uygulamalarının birincil hedefi, oksijen iletimini ve doku oksijenasyonunu korumak ve iyileştirmektir. Pozisyonlama uygulamalarıyla amaçlanan diğer etkiler ventilasyonda artış, uyumlu ventilasyon/perfüzyon oranı, atelektazinin önlenmesi ve ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesidir. Böylece solunum sistemi fizyolojisi ve mekaniğinde iyileşmeler meydana gelecektir. Bu doğrultuda sırtüstü, yüzüstü, belirli derecelerde yüksek sırtüstü yatış, lateral pozisyonlama ve sürekli lateral rotasyon tedavisi yoğun bakım ünitelerinde uygulanabilmektedir. Hastaya ve hastalığa uygun pozisyonlama uygulamalarıyla komplikasyon riski en aza indirilebilir ve solunumsal faaliyetler iyileştirilebilir.