ADHD inAdult Psychiatric Outpatients: Prevalence and Comorbidity


DURAN Ş., FISTIKÇI N., KEYVAN A., BİLİCİ M., ÇALIŞKAN M.

Türk Psikiyatri Dergisi, vol.25, no.2, pp.84-93, 2014 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türk Psikiyatri Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.84-93
  • Keywords: ADHD, comorbidity, prevalence
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Aim: This study aimed to investigate the prevalence of attention- deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in adult psychiatric outpatients. Moreover, comorbid psychiatric diagnoses in adults with ADHD were determined. Patients with and without ADHD were compared regarding DSM Axis I-II comorbidity and sociodemographic characteristics. Materials and Methods: The study included patients that presented for the first time to a psychiatric outpatient clinic during a 3-month period and were evaluated for adult ADHD. A sociodemographic form, Wender Utah Rating Scale, Turgay s Adult ADD/ADHD Evaluation Scale, Structured Clinical Interview I and II, Symptom Check List- 90-R, and Beck Depression Inventory were administered. Results: The study included 246 patients. Among the 39 patients diagnosed with ADHD, 25 were female (64.1%) and 14 were male (35.9%), and the mean age was 27.38 ± 8.3 years. The prevalence of ADHD in adult psychiatric patients was 15.9%. Adults with ADHD usually presented due to comorbid psychiatric problems; major depression (43%), generalized anxiety disorder (23%), and obsessive- compulsive disorder (17%) were the most common comorbid diagnoses. Substance abuse (58.9%) and attempted suicide (38.5%) were among the most prevalent psychiatric problems. Conclusion: The present findings show that ADHD is an important comorbidity in adult patients that present to psychiatric clinics, and may cause serious mental health problems or complicate mental illness.
Amaç: Bu çalışmada, genel psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaygınlığının belirlen- mesi, DEHBye eşlik eden psikiyatrik tanıların araştırılması ve DEHB tanısı alan erişkinlerin eş tanı ve sosyodemografik açıdan DEHB olma- yan hastalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, 3 ay sürede ilk kez başvuran hastalar ardışık olarak erişkin DEHB yönünden değerlendirilmiştir. Hastalara Wender- Utah Derecelendirme Ölçeği, Erişkin DEB/DEHB Değerlendirme En- vanteri, Eksen I ve II Bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID), Sosyodemografik Form, Belirti Tarama Listesi- 90R ve Beck Depresyon Envanteri verilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunu 246 hasta oluşturmuştur. Bu hastalardan DEHB tanısı alan 39 kişinin 25i kadın (%64,1), 14ü erkek (%35,9) ve yaş ortalamaları 27,38±8,3 idi. DEHBnin erişkin psikiyatri poliklini- ğindeki yaygınlığı %15,9 olarak bulunmuştur. DEHB olan erişkinlerin genelde eş-tanı problemleri ile başvurduğu saptanmıştır. Major depres- yon %43, yaygın anksiyete bozukluğu %23, obsesif kompulsif bozukluk %17 ile en sık eş-tanılar olmuştur. Bazı psikiyatrik sorunlar; alkol kötü- ye kullanımı (%58,9), intihar girişimi (%38,5) DEHB olan hastalarda yüksek oranda saptanmıştır. Sonuç: Erişkin psikiyatri kliniklerine başvuran hastalarda DEHB ́nin önemli bir eş tanı olduğunu, ciddi ruhsal sorunlara neden olabileceğini