International Trade and Role of Electronic Bill of Lading (BOLERO)


Creative Commons License

MERAL Y.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.171-178, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The electronic bill of lading (BOLERO-Bill of Lading Electronic Registry Organisation) has been established by SWIFT and Transition Transfer Club (TT Club). This study aims to explain BOLERO established in 1994 with European Union finance and reasons why it is not widely used. Literature review shows the reasons as banks requesting traditional, original paper bill of lading for collateral and for payments, Rotterdam Rules, first rules defining electronic bill of lading did not enter into force yet and local legal systems are not updated for electronic bill of lading. Other reasons are that BOLERO’s being a closed membership system, not open to everybody and lastly having used original traditional paper bill of lading for centuries, the electronic bill of lading BOLERO is not found trustworthy by all parties yet.
Elektronik ticaret ve elektronik belgelerin artışıyla, SWIFT ve Through Transport Club (TT Club)ortak girişimi ile elektronik konişmento, BOLERO (Bill of Lading Electronic Registry Organisation)sistemi kurulmuştur. Bu çalışmanın amacı, 1994’de Avrupa Birliği tarafından finanse edilenBOLERO projesinin, beklentilerin aksine yaygın kullanılmama nedenlerini tanımlamaktır. Literatürtaraması sonucu, yaygın kullanımının önündeki engellerin başında bankacılık sektörünün teminat veödemelerde hala geleneksel orijinal kâğıt konişmento talep etmesi bulunmuştur. Ayrıca, elektronikkonişmentoyu ilk kez tanımlayan uluslararası kurallar dizisi Rotterdam Kurallarının henüz yürürlüğegirmemiş olması, dolayısıyla ülkelerin yerel hukuki alt yapısının elektronik konişmentoya uygunolmamasının yanı sıra, BOLERO sisteminin, dışa kapalı, herkese açık bir sistem olmaması ve sonolarak ise yüzlerce yıldır kullanılan orijinal kâğıt konişmento yerine elektronik konişmentonun,sektörün güvenini henüz kazanmaması olduğu görülmüştür.