Fukushima Nükleer Santral Kazası Gazete Manşetlerinin İçerik Yönünden İncelenmesi ve Enerji Gazeteciliğinin Türkiye’deki Durumu


Alkanat Günaltay A., Türkan N.

OHS ACADEMY, vol.6, no.1, pp.1-13, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.38213/ohsacademy.1142278
  • Journal Name: OHS ACADEMY
  • Page Numbers: pp.1-13
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Özet- Bir kaza yada doğal felaket anında yapılan bilinçli haber ve yönlendirmelerin, toplum ve halk sağlığı açı-sından önemi büyüktür. Bu kaza yada doğal felaketlerin bilinçli haberler halinde yapılmasında AFET ve enerji gazeteciliği öne çıkmaktadır. Böylece, oluşabilecek maddi-psikolojik-zihinsel zararların önün geçil-mesinde ve bu zararların en aza indirilmesinde AFET ve enerji muhabirliği hayati önem taşımaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, bu alanlardaki gazete muhabirliğine oldukça fazla önem verilmekte ve böylece toplumundaki her yaştan bireylerin fiziksel ve zihinsel zararlardan korunması için önlem alınmaktadır. Bu alanlardaki haber yayıncılığı ve gazete muhabirliğinin eksikliği, geçmişte 1986 yılında Çernobil’de meyda-na gelen reaktör kazası sırasında ülkemizi olumsuz etkilemiştir. Kazanın olduğu o yıllarda, ülkemizde bu tür felaketlere karşı halkı doğru şekilde aydınlatma ve algıyı sağlıklı bir şekilde yönetme becerisinde de eksiklikler yaşanmıştır. Kaza gerçekleştikten sonra Karadeniz’de üretilen çaylarda ölçülen 25000 Bq/Kg civarı radyasyon nedeni ile yaklaşık 59000 ton çay tüketilmeden toprağa gömülmüştür. Oysaki günümüzde halen Almanya, doz ölçümü 80000 Bq/kg seviyelerine varan çayları gümrüğünden ülkesine kabul etmekte-dir. Ayrıca yine aynı yıllarda ülkemizde et kalitesinin en değerli olduğu Van bölgesinin et üreticileri de bu felaketten ekonomik olarak etkilenmiştir. Bu etlerin ölçülen radyasyon dozları 20 Bq civarı olup, tonlarca et ihraç edilemediğinden gümrüklerde çürümüştür. Oysa ki, daha sonra ihtiyaç duyulan 150-200 Bq’lik etler ithal edilmişti. Bu çalışmada, 2011 yılında Japonya Fukushima’da meydana gelen nükleer reaktör kazası ile ilgili ülkemizdeki ve dünyadaki belirli gazetelerde çıkan haberlerle ilgili başlıklar incelenerek enerji gazeteciliğinin Türkiye’deki durumu ele alınacaktır.