Akut Distoni ve Kaudat Çekirdek Tutulumu ile Seyreden Otoimmün Ensefalit: Olgu Sunumu (Autoimmune Encephalitis Presenting with Acute Dystonia and Caudate Nucleus Involvement: A Case Report)


TAVLI A. M., YILMAZ N. H., TAŞKIN D., HANOĞLU L., PAKSOY Y., ERDOĞAN C., ...More

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, vol.17, no.1, pp.1-5, 2014 (Peer-Reviewed Journal)