Non iskemik dilate kardiyomiyopati hastalarında fonksiyonel mitral yetersizliğini gösteren ekokardiyografik deformite ölçümlerinin serum BNP düzeyi ve fonksiyonel kapasite ile ilişkisi


AVCI A., KARACA İ. O., GEÇMEN Ç., GÖL G., KARAGÖZ A., ZENCİRKIRAN H., ...More

25. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes