Endoskopik Plantar Fasia Gevşetme Derin-Fasial ve Superfisial-Fasial Yaklaşımların Karşılaştırılması, Randomize Prospektif Çalışma.


ÇATAL B., KESKİNBORA M., ŞAHİN M., DEMİRALP B.

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 30 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes