Investigation of the Effect of Sectoral Commercial Loans on Inflation in Turkey


Ersin İ.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.2, pp.258-274, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.258-274
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikaları, parasal aktarım mekanizması yoluyla fiyatlar genel düzeyi ve ekonomik büyüme üzerinde etkili olabilmektedir. Merkez bankaları, para politikası aracılığıyla faiz oranlarını ve para arzını kontrol ederek kredi kanalı üzerinde etkilerini gösterirler. Genişletici para politikaları, kredi arzının da yükselmesine ve bu durum enflasyonist etkilere yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ticari kredilerin enflasyon üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma kapsamında 11 ticari sektör dikkate alınmış ve enflasyon için de TÜFE (2003=100) endeksi kullanılmıştır. VAR analizinin kullanıldığı çalışmada, 2011-2021 dönemi arası aylık olarak dikkate alınmıştır. Analiz sonuçları, taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü; toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmeti ile kişisel ve hane halkı ürünler sektörü; elektrik, gaz ve su kaynakları üretim dağıtım sanayi sektörü; savunma ve kamu yönetimi ve zorunlu sosyal güvenlik kurumları sektörü ve finans sektörünün TÜFE endeksi üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçların, iktisat literatüründeki varsayımları desteklediği anlaşılmıştır. Bu kapsamda sektörel kredilere ilişkin TCMB ve Bankacılık, Denetleme ve Düzenleme Kurumunun (BDDK) ortak politika ile fiyat istikrarını sağlayıcı şekilde ilgili sektörlere müdahale etmesinin ve para politikalarını şekillendirmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.