SLEEP HABITS IN CHILDREN AND ADO- LESCENT DIAGNOSED WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER


TARAKÇIOĞLU M. C., KADAK M. T., GÜRBÜZ AKKIN H. G., DOĞAN E., ERDOĞAN F.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.56, no.2, pp.71-77, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Sleep problems are reported quite often in children with ADHD. It is shown that sleep problems in ADHD occurs in approximately 50-70%. Aim of study was to to investigate the sleep habits of children and adolescents with ADHD who had no medical treatment. 6-16 year old 70 ADHD and 54 healthy child-ren and adolescents were included in the study as a control group in this study. There were there were significant differences statis-tically significant in mean bedtime and nigh-twakings between groups (p <.05). Bedtime resistant, delay in asleep, sleep anxiety, nigh-twakings, parasomnia and total sleep scores were signicantly different between groups (p < .05).In spearman correlation analysis between ADHD symptoms and sleep habits, there were significant correlation between hyperactivity scores and bedtime resistan cy (r=.407, p<.001), sleep anxiety (r=.372, p<.001), parasomnia (r=.459, p<.001) and total sleep duration (r=.547, p<.001). Howe-ver, there was not found correlation between inattention and sleep habits. In conclusion, our findings were consistent with literature showing frequent sleep problems in ADHD.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite (DEHB) tanılı çocuklarda uyku sorunları oldukça sıklıkla bildirilmektedir. Uyku sorunlarının DEHB' lilerin yaklaşık %50-70'inde görüldüğü belirtilmektedir. Bu çalışmada henüz medikal tedavi almamış ya da son üç ay içinde DEHB tedavisini sürdürmeyen çocuk ve ergenlerde uyku alışkanlıklarını araştırmak istenmiştir. Çalışmaya birincil başvuru şikayeti uyku sorunları olmayan, daha önce psikiyatrik bir tedavi almamış ve ilk kez tanı konulan 6-16 yaş aralığında 70 DEHB olgusu araştırmaya dahil edilmiştir. Ortalama gece yatma saati ve ortalama gece uyanık kalınan süre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p < .05). Yatma zamanı direnci, uykuya dalmanın gecikmesi, uyku kaygısı, gece uyanmaları, parasomni alt-test ve toplam uyku puanları açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p < .05). DEHB belirtileri ile uyku alışkanlıkları arasında yapılan spearman korelasyon analizinde hiperaktivite puanları ile uykuya yatma direnci (r=.407, p<.001), uyku kaygısı (r=.372, p<.001), parasomni (r=.459, p<.001) ve toplam uyku süresi (r=.547, p<.001) arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Ancak dikkat eksikliği ile uyku alışkanlıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bulgularımız yazınla uyumlu olarak DEHB'de uyku sorunlarının sık olduğunu göstermektedir